Otváracia doba Sokoliarskeho dvoru ASTUR

Od roku 2023 sme pre vás otvorení celoročne!

Zmena programu/otváracej doby vyhradená (napríklad kvôli počasiu), sledujte preto aj naše sociálne siete.

Jedna letová ukážka trvá približne 30 minút. Pre skupiny je tiež možné objednať letovú ukážku aj mimo uvedených časov.

Počas letnej sezóny (apríl-október)Počas zimnej sezóny (november-marec)
Sokoliareň je otvorená od utorka do nedele od 10:00 do 18:00.Sokoliareň je otvorená od utorka do nedele od 10:00 do 16:00.
Letové ukážky počas letných prádznin (júl, august):
utorok-nedeľa
– 11:15
– 13:15
– 15:15
Letové ukážky:
sobota-nedeľa
– 11:15
– 13:15
– 15:15
Pri zmene na zimný čas sa vystúpenie o 15:15 ruší.
Letové ukážky mimo letný prázdnin robíme:
utorok-piatok
– 13:15

sobota-nedeľa (a sviatky)
– 11:15
– 13:15
– 15:15

Počas letnej sezóny (apríl-október)

Sokoliareň je otvorená od utorka do nedele od 10:00 do 18:00.

Letové ukážky počas letných prádznin (júl, august) robíme:

  • utorok-nedeľa o 11:15, 13:15 a 15:15

Letové ukážky mimo letný prázdnin robíme:

  • utorok-piatok o 13:15
  • sobota-nedeľa (a sviatky) o 11:15, 13:15 a 15:15

Počas zimnej sezóny (november-marec)

Sokoliareň je otvorená od utorka do nedele od 10:00 do 16:00.

Letové ukážky robíme:

  • sobota-nedeľa (a sviatky) o 11:15, 13:15, 15:15
  • Pri zmene na zimný čas sa vystúpenie o 15:15 ruší.

Vyhradzujeme si právo zmeniť trvanie alebo začiatok letovej ukážky, prípadne ju zrušiť bez nároku na vrátenie vstupného.

Tešíme sa na vašu návštevu na Sokoliarskom dvore ASTUR!